SPARKLING BLACK BC1000

Thông số kỹ thuật

SLAB DIMENSIONS

Normal size 144cm x 305cm (119” x 56”)

THICKNESS OPTIONS

12mm (1/2”)
20mm (3/4”)
30mm (1 1/6”)

CÁC LOẠI BỀ MẶT

Honed
Polished