Sofa Avio

24,000,000

Sofa Avio góc
KÍCH THƯỚC VÀ CHIỀU CAO

Chiều cao: 82 cm

Chiều dài: 268 cm

Chiều rộng: 162 cm

CHẤT LIỆU

Chất liệu: Vải Corsica

Màu sắc: Xanh đậm

Mã góc: Trái

 

Sofa Avio

24,000,000